FORSTYRRENDE STØY OG DÅRLIG AKUSTIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN KAN FORÅRSAKE STRESS

Dårlig akustikk og unødvendige lyder kan gi opphav til stress, tretthet og vanskeligheter med å konsentrere seg. Hvis du snakker mye i arbeidet ditt og må overgå andre lyder, kan det hende du har problemer med stemmene. Hvis bakgrunnsstøyen er høy, blir det vanskeligere å oppleve lydene du vil høre. For eksempel kan du bli […]