Kontorinnredning til din bedrift | Kontorcompaniet AS

FORSTYRRENDE STØY OG DÅRLIG AKUSTIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN KAN FORÅRSAKE STRESS

Dårlig akustikk og unødvendige lyder kan gi opphav til stress, tretthet og vanskeligheter med å konsentrere seg. Hvis du snakker mye i arbeidet ditt og må overgå andre lyder, kan det hende du har problemer med stemmene.

Hvis bakgrunnsstøyen er høy, blir det vanskeligere å oppleve lydene du vil høre. For eksempel kan du bli forstyrret av lyd fra:
• Andre samtaler og telefonsamtaler
• Trinn og dører som treffer
• Ventilasjon, skrivere og kopimaskiner
• Utendørs trafikk.
Under samtaler blir stemmeleiet forhøyet hvis bakgrunnsstøyen er høy, noe som igjen bidrar til et høyere lydnivå.

Forbedre lydmiljøet på kontorer

Den største lydkilden i kontorer er andre mennesker. Hvor høyt de snakker har ikke så så stor betydning. Det som forstyrrer konsentrasjonen er at du oppfatter hva som blir sagt. Støy, og spesielt forstyrrende samtaler fra andre, presenteres ofte som en av de større problemene i åpne kontorer. Man må derfor være ekstra forsiktig når man designer denne typen lokaler.

Selv om det ikke er noen grenseverdier for forstyrrende tale i åpne kontorer, er det mye du kan gjøre for å forbedre lydmiljøet. De generelle retningslinjene for arbeidsplassen (AFS 2009: 2) omhandler flere eksempler på ting som arbeidsgiveren må ta hensyn til når det gjelder lydmiljøet i åpne kontorløsninger:

• Type aktivitet og oppgaver som skal utføres
• Akustikken i rommet og hvordan lyden sprer seg i rommet
• De enkelte ansattes forhold og behovet for kommunikasjon eller personvern
• Hvordan forstyrrende lydkilder plasseres og hvordan de skjermes, for eksempel skrivere og ventilasjon
• Behovet for rolige rom for samtaler og oppgaver som krever konsentrasjon
• Muligheten for å begrense fremveksten av forstyrrende lyder ved å velge riktig valg av for eksempel gulvbelegg, møbler og møbler.

Absorberende materiale senker lydnivået

For å oppnå en god akustikk, bør man både forsøke å forhindre unødvendig støy, samt at lyden sprer seg i rommet. Det er bra hvis rommet har en kort etterklangstid, det vil si tiden det tar for lyden å bli borte. En kortere etterklangstid oppnås ved å bruke materialer som absorberer eller demper lyd, for eksempel tekstiler, absorberende skjermer og takabsorbenter, for eksempel takfliser i absorberende materialer. Myke tepper, spesielt i gangstier, forhindrer støy og hjelper til med å absorbere lyd.

Tenk på akustikken når lokalene er planlagt

Vanlige skrivere, kopimaskiner, fakser og lignende produserer ofte både varme og støy og bør derfor ikke være for nært til noen arbeidsplass. Slike utstyr kan i stedet være i et spesielt rom med god ventilasjon.

Dører som mange mennesker går inn, for eksempel til printerrom, toaletter og trappehus, kan forstyrre. Derfor er det bra hvis dører til slike rom ikke er for nært til noen arbeidsplass.

Åpne kontorer må nesten alltid suppleres med rom for samtaler og telefonsamtaler. Slike rom bør ha god lydisolasjon. Hvis rommet har glasspartier, kan du enkelt se om det er ledig.

Arbeid systematisk med lyd og støy

På alle arbeidsplasser er det viktig å jobbe med støyproblemer som en naturlig del av virksomheten. Dette betyr at planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet regelmessig, slik at risikoen for støy forsvinner eller reduseres så langt som mulig. Dette gjøres i fire trinn:
• Undersøkelse
• Risikovurdering
• Tiltak
• Kontroll

En av våre leverandører av akustiske produkter er Glimakra of Sweden. De har instrumenter som enkelt måler etterklangstiden i de forskjellige sonene eller rommene. Book gjerne en gjennomgang via oss. Da får du en rapport tilbake med anbefalte tiltak for bedre akustikken på din arbeidsplass.

Kontakt oss

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email