Kontorinnredning til din bedrift | Kontorcompaniet AS

PLANLEGGING, PROSJEKTLEDELSE, MØBELINNKJØP OG MONTERING SIDEN 1981.

Med lang erfaring og dyp kunnskap tar vi ditt kontorprosjekt fra A til Å og er samtidig forhandler av merkevarene du ønsker til ditt kontor.

Levering og montering av møblene til ditt kontor, er en viktig del av vår virksomhet, men vi gjør mer enn det. Med kunnskap og erfaring opparbeidet siden etableringen i 1981, bistår vi med å dekke alle behov fra interiørplanlegging, prosjektering, prosjektledelse, interiørtjenester helt frem til gjennomføring.

De ansattes hverdag på kontoret er en opplevelse som krever mer enn bare møbler, spesielt i dag med nye behov og krav etter pandemien og ikke minst med stadig økende forventninger til bærekraftige løsninger. Dette krever innsikt og forståelse for de ansattes hverdag og behov samt evnen til å gjennomføre til planlagt tid og budsjett. Dette tør vi påstå at vi er særdeles gode på.

Kontorcompaniets arbeid omhandler tre sentrale faser når vi bistår våre kunder på vei mot den beste kontorløsningen:

ANALYSE & FINANSIERING

Når kundene kommer til oss med sitt kontorprosjekt starter det vi kaller analysefasen. Noen ganger har kunden jobbet mye med behovskartlegging i forkant, mens andre har kanskje ikke startet ennå. Denne fasen handler om å forstå hvilke ønsker selskapet har og hvilke rammer dette setter for prosjektet. Videre kartlegger vi hvilke behov de ansatte har i hverdagen, for eksempel knyttet til interne samhandlingsbehov eller behov for individuelt høykonsentrasjonsarbeid. Når disse behovene er forstått, vurderer vi de fysiske rammebetingelsene eksisterende eller nytt kontor setter for prosjektet og ser på eventuelle miljø- og bærekraftskrav. Mange bygg setter i dag tydelige miljøkrav eksempelvis i kraft av BREEAM-sertifisering som legger føringer for møblering og materialvalg. I noen tilfeller er det også behov for å gjøre en strategisk analyse der hvor kontorprosjektet inngår i en større strategisk endring med tanke på arbeidsform. Merkevarehensyn som kundeløfter, identitet og verdigrunnlag vil også være viktige vurderingskriterier for noen bedrifter. Avslutningsvis diskuterer vi også finansieringsbehovene med kunden hvorvidt vi skal bistå med leasingfinansiering eller om kundene ønsker å selvfinansiere møbelprosjektet.

PROSJEKTLEDELSE & MONTASJE

Når analysen er foretatt og vi har et klart bilde av kundens behov og krav, utarbeider vi løsningsforslag for prosjektet. Løsningsforslaget utarbeider vi selv eller sammen med oppdragsgivers interiørarkitekt. Når forslagene er gjennomarbeidet, presentert og diskutert med kunden, budsjetteres løsningen med tilhørende tilbudsdokumenter. En detaljert prosjektplan defineres sammen med kunde for å sikre en god gjennomføring av prosjektet. Denne fasen i ethvert prosjekt innebærer kontinuerlige endringer knyttet til løpende endringer underveis i prosjektet. Det kan for eksempel være nye forutsetninger, endrede leveransedatoer med tilhørende monteringsplaner som derfor må oppdateres. Slik endringsledelse har vi god erfaring med.

SERVICE & UTVIKLING

Når prosjektet er gjennomført og de ansatte har flyttet inn, er det behov for service, vedlikehold og videreutvikling av kontoret med supplering av møbler. Kanskje det til og med er noen reklamasjoner på møblene selv om det ikke skjer så ofte. Mange kunder har en serviceavtale slik at man får et fast besøk av oss hvert kvartal eller halvår der vi går igjennom avtalte sjekkpunkter.

Mange virksomheter er i vekst og derfor gjør vi også det vi kaller skaleringsanalyser. Dette innebærer å se på potensialet for utvidelser og fortetting i eksisterende arealer, men også helt separate løsninger som for eksempel eksterne prosjektkontorer for større behov.