Kontorinnredning til din bedrift | Kontorcompaniet AS

MILJØ & BÆREKRAFT

Både myndigheter og kundene stiller strengere og strengere krav til oss som forhandlere.  Det har vi tatt konsekvensene av. Gjennom vår status som Miljøfyrtårn kan du være trygg på at vi gjør det vi kan for å minimere vårt CO2 fotavtrykk

Vi er Miljøfyrtårn-sertifiserte!

Hva innebærer så dette?

Ved å være sertifisert som Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å minimere vår miljøpåvirkning i alle ledd av vår drift. Det kan dreie seg om innkjøp til daglig drift, utslipp ifm produksjon og/eller transport, oppvarming, samt håndtering av avfall. I tillegg dreier det seg også om HMS- og kvalitetskontroll. 

En stor del av dette arbeidet dreier seg om å kartlegge våre underleverandører ift ESG (Enviromental, Social, Governance)

Vi leverer årligmiljøregnskap på vår miljøpåvirkning der transport og avfallshåndtering er de største driverne ift vår drift.
Kravene er forskjellige fra bransje til bransje.

Som et videre ledd i dette kan du som kunde forvente at vi alltid leverer eller tilbyr produkter som tilfredsstiller «kravene» innenfor bærekraft og miljø. 

Miljøfyrtårn er sidestilt med ISO14001 i Norge


Grønt Punkt medlem

Grønt Punkt-symbolet er en kvittering som beviser at bedriften har tatt sitt lovpålagte produsentansvar, ved å betale for innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Medlemskapet i et returselskap som Grønt punkt er lovpålaget for alle som produserer eller importer over 1000 kg emballasje i året.

Miljømerker

Det er en jungel av ulike miljømerker der ute, men de mest vanlige innfor møbelbransen er:

Svanen/Nordic Swan:

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, etablert av Nordisk ministerråd. Kanskje det strengeste av alle miljømerker. Et av kravene til Svanemerket er at produktet er laget av den til en hver tid best tilgjengelige teknologien (BAT – Best available technology)

EU Ecolabel:

EUs svar på Svanemerket

EPD:
(Enviromantal Product Declaration)

Er som overskriften antyder en detaljert beskrivelse av hva produktet er laget av og hvilken CO2 avtrykk produktet avgir, gjennom hele, eller deler av produktets livssyklus.

 

Møbelfakta:

Et kvalitetsstempel som forteller noe om produktet og produsenten leveres opp til Møbelfakta sine krav innenfor Kvalitet, Miljø og Sosialt ansvar. Mye brukt i Sverige, men også Norge

Greenguard:

Greenguard er et internasjonalt miljøsertifikat som vurderer en miljømessig helhet i produksjon av et produkt og kan sammenlignes med nordiske Svanen. Greenguard har standarder for bærekraft og råvareutvinning, barnearbeid, helse og etikk, forurensning, energiforbruk, klimagassutslipp, og gjenvinnbarhet.

FSC:
(Forest Stewardship Council)

Merke som brukes ifm tre- og papirproduksjon. Er produktet FSC merket, er du trygg på at treet stammer fra bærekraftige skoger og andre ansvarlige kilder. FSC-merket sikrer også miljømessig, sosialt og økonomisk ansvar.